ชาวปทุมธานีเริ่มเก็บของขึ้นที่สูงหลังเขื่อนระบายน้ำเพิ่ม (คลิป)