พระราชดำรัสของ "ในหลวง" พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา 27 มี.ค. 2523