สำนักพระราชวัง ประกาศให้ประชาชนทั่วไปถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตฯ เริ่ม 28 ต.ค.นี้

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้

TOP ประเด็นร้อน