พาณิชย์ตรวจพบร้านค้าขายชุดดำแพง 5 ราย สั่งปรับรายละ 2 พัน (คลิป)