จีนเตรียมส่งจรวดพร้อมนักบินขึ้นปฏิบัติภารกิจบนอวกาศ