คสช. ดูแลความเรียบร้อยบริเวณพระบรมมหาราชวัง - สนามหลวง