ครอบครัวปูเต๊ะโศกเศร้าหลัง "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เสด็จสวรรคต (คลิป)