ครอบครัวปูเต๊ะโศกเศร้าหลัง "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เสด็จสวรรคต (คลิป)

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ครอบครัวของนายวาเด็ง ปูเต๊ะ อดีตพระสหายแห่งสายบุรียังคงโศกเศร้าหลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต

TOP ประเด็นร้อน