พระราชทานพระราชานุญาต จัดทำ MV "เพลงสรรเสริญพระบารมี” (คลิป)