ทหารช่างรวมใจสร้างสะพานแบริ่ง อำนวยความสะดวกประชาชนถวายความอาลัยพ่อหลวง