แสงเทียนส่องใจไทยทั้งผอง กู่ก้องร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายแด่พ่อหลวง(คลิป)