ปทุมฯ จัดรถบริการฟรี “รังสิต-สนามหลวง” วันละ 50 คัน (คลิป)