“ทรัมป์” เตือนเลือก “คลินตัน” อาจเห็นสงครามโลกครั้งที่ 3