ถอดสมการข่าว EP.10 ค่าปรับ 4 แสน - ค่ากำจัดกากของเสียหลายล้าน ราคาความตายของน้ำและดิน