“ดูเตอร์เต” ลั่นเลิกพูดจาหยาบคาย อ้างได้ยินเสียงพระเจ้า