สำนักพระราชวังแจ้งเปลี่ยนเส้นทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ (คลิป)