สินค้าปรับราคาขึ้น 142 รายการในเดือน ต.ค. 59 (คลิป)