ประธาน สปช.ยอมรับปฏิรูปไม่ต่อเนื่อง ต้องพิจารณารธน.