กษัตริย์เลโซโทมอบผู้แทนแจกอาหารพสกนิกรที่สนามหลวง


โดย PPTV Online

เผยแพร่




มเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท เสด็จมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระบรมมหาราชวัง พร้อมมอบผู้แทนแจกอาหารพสกนิกรที่สนามหลวง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน