“ยิ่งลักษณ์” รับปากชาวนากลับมาเป็นรัฐบาล จะช่วยให้ราคาข้าวสูงขึ้น (คลิป)