เกษตรกร “เขาหินซ้อน” วิถีชีวิตพอเพียงสู่ความยั่งยืน (คลิบ)

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การพัฒนาพื้นที่เขาหินซ้อน ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงวางแนวทางให้ประชาชนเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และพัฒนาที่ดินให้กลายเป็นพื้นที่การเกษตร จนทำให้เกษตรกรและชาวบ้านหลายคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

TOP ประเด็นร้อน