เกษตรกร “เขาหินซ้อน” วิถีชีวิตพอเพียงสู่ความยั่งยืน (คลิบ)


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การพัฒนาพื้นที่เขาหินซ้อน ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงวางแนวทางให้ประชาชนเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และพัฒนาที่ดินให้กลายเป็นพื้นที่การเกษตร จนทำให้เกษตรกรและชาวบ้านหลายคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ