“รร.เกษตรอินทรีย์ซับรวงไทร” เศรษฐกิจพอเพียงที่จับต้องได้ (คลิป)


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ เป็นแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ซับรวงไทร เดินตามต้นแบบประสบความสำเร็จ ทำให้เจ้าของมีรายได้ถึงเดือนละ 20,000 บาท ติดตามจากรายงานพิเศษ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน