นักท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาว จ.พิษณุโลก

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวกันอย่างคึกคัก ชื่นชมพืชพันธุ์ดอกไม้ เก็บภาพความประทับใจไว้เป็นทีระลึก

TOP ประเด็นร้อน