ชาวนาลุยเกี่ยวข้าวเอง ลดต้นทุนการผลิต


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำทำให้ชาวนาต้องลดต้นทุนการเก็บเกี่ยวมากที่สุด ซึ่งในหลายจังหวัดชาวนาได้ลงแขกเกี่ยวข้าวเอง ส่วนในพื้นที่เขตชายแดนทางเจ้าหน้าที่ทหารได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวนาในการเกี่ยวข้าวด้วยเช่นกัน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน