คสช. มั่นใจประชาชนเข้าถวายสักการะ “ในหลวง” ไม่มีตกค้าง