45 ประเทศชื่นชมพระอัจฉริยภาพในการประชุมชลประทานโลก

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 ที่ จ.เชียงใหม่ ไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ปีนี้กรมชลประทานได้ถือโอกาสหยิบยกเอาโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำออกมาเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้ศึกษา และเตรียมที่จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมฟรีในวันพรุ่งนี้

TOP ประเด็นร้อน