ยึดหลักพอเพียงจัดสรรพื้นที่เกษตรแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ชาวบ้านภายในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำ หลังยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน