ทรงสรรค์ นิลกำแหง อดีตเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา (คลิป)

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


นางสาวทรงสรรค์ นิลกำแหง อดีตเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2546-2547 ได้เผยถึงความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย ทุกคน ทุกชนชั้น ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ร่มเย็นเป็นสุข

TOP ประเด็นร้อน