ถอดสมการข่าว EP.12 พบสารปนเปื้อน 10 กว่าปี ... ขอปิดโรงงานไม่ได้ เพราะ “พิสูจน์ไม่ได้" ว่าน้ำเสียมาจากโรงงาน ??