แอมเนสตี้เรียกร้อง "ทรัมป์" ยุติความเกลียดชัง เลิกเหยียดเพศ-เชื้อชาติ