กลุ่มบุคคลปฏิบัติหน้าที่ใกล้วัง แต่ยังไม่มีโอกาสเข้ากราบถวายสักการะ (คลิป)