ศิลปากร บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ร่วมใจถวายพ่อหลวง (คลิป)