โรงงานเอทานอล อ.ด่านช้าง ละเมิดคำสั่ง เผาก๊าซ (คลิป)