ภูเขาก๊าซโรงงานเอทานอล จ.สุพรรณบุรี เสี่ยงระเบิด (คลิป)


เป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง สำหรับปัญหาภูเขาก๊าซไข่เน่าของโรงงานเอทานอลแห่งหนึ่งในอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงในขณะนี้แล้ว ภูเขาก๊าซไข่เน่าที่ว่า ก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดระเบิดขึ้นหากไม่ได้รับการจัดการที่ดี 

TOP ประเด็นร้อน