ถอดสมการข่าว EP.14 ระเบิดเวลา “ภูเขาก๊าซไข่เน่า” ไม่ใช่ไบโอก๊าซ แต่มาจาก “ประหยัดค่ากำจัดของเสีย”