นักเคมี วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง “ภูเขาก๊าซไข่เน่า” ระเบิด!