โคราชอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง หลายหน่วยงานเร่งมอบผ้าห่มกันหนาว