ผบช.สตม. ตรวจพื้นที่ภาคใต้ เตรียมรับนักท่องเที่ยวไฮซีซั่น 


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หลังจากรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมติ ครม. ได้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งลดค่าธรรมเนียมการขอ  Visa on Arrival จาก 2,000บาท เหลือ 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ต.59 ถึง 28 ก.พ.60  โดยช่วงดังกล่าวถือเป็นฤดกาลท่องเที่ยวของไทย ทำให้มีการคาดหมายว่า จะมีนักท่องที่ยวชาวต่างชาติจะเดินทางมาท่องเที่ยวไทยจำนวนมาก 

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน