หลายฝ่ายเชื่อมีความเปลี่ยนแปลง หลังใช้รัฐธรรมนูญใหม่ (คลิป)