รณรงค์จิตอาสาร่วมกำจัด “ผักตบชวา” ทั่วไทย พรุ่งนี้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
“ผักตบชวา” กลายเป็นปัญหาใหญ่และเร่งด่วน ที่ต้องแก้ไขกันอีกครั้ง หลังผลสำรวจพบว่า มีผักตบชวามากถึง 6.2 ล้านตัน จนรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 4 ธ.ค.59 เป็นวันที่จะให้ประชาชนตระหนักถึงเรื่องการช่วยกันกำจัดผักตบชวามากขึ้น

นอกจากวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี จะเป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” แล้ว ในปีนี้ยังถูกรณรงค์ให้ประชาชนร่วมใจกันกำจัด “ผักตบชวา” หลังจากที่ประชุม ครม. ได้มีการกล่าวถึงการแก้ปัญหาผักตบชวา ซึ่งมีจำนวนมากถึง 6.2 ล้านตัน ภายหลังมีการดำเนินการสามารถกำจัดผักตบชวาไปได้ประมาณ 1-2 ล้านตัน  โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น จัดตั้งคณะทำงานทั้งระดับนโยบาย ขับเคลื่อน และปฏิบัติการ โดยมีการจัดทำและสำรวจ ซึ่งมีจำนวนมากถึง 6.2 ล้านตัน โดยมีระยะเวลาในการกำจัดตั้งแต่เดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60 รวมทั้งมีการแบ่งพื้นที่และหน่วยงานรับผิดชอบในแม่น้ำสายต่างๆ และสุดท้ายมีการกำหนดมาตราการในการกำจัด รวมทั้งนำไปเป็นประโยชน์

สำหรับ “ผักตบชวา” สามารถขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อ  ผักตบชวา 2 ต้น สามารถแตกใบเจริญเติบโตเป็นต้นได้ถึง 30 ต้น ภายใน 20 วัน หรือเพิ่มน้ำหนักขึ้น 1 เท่าตัวภายใน 10 วัน สามารถขยายตัวครอบคลุมผิวน้ำได้อัตราร้อยละ 8 ต่อวัน

 


หากปล่อยผักตบชวาลงแหล่งน้ำเพียง 10 ต้น ภายใน 1 ปี ผักตบชวาจะขยายพันธุ์แพร่กระจายเป็น 1 ล้านตัน ในประเทศไทยผักตบชวาแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในแถบที่ราบลุ่มภาคกลาง โดยเฉพาะที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน โดยพบว่าแต่ละวันมีผักตบชวาไหลลงอ่าวไทย คิดเป็นน้ำหนักสดประมาณ 2,000 ตันต่อวัน


 

การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของผักตบชวา กลายเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ส่งผลต่อ ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น กีดขวางการสัญจร-ขนส่งทางน้ำ เป็นอุปสรรคต่อการประมง ทำใหอัตราการไหลเวียนของแม่น้ำลำคลองลดลง น้ำเน่าเสีย ส่งผลต่อชาวบ้านและสัตว์น้ำ ส่วนผักตบชวาที่จมลงจะทำให้แม่น้ำลำคลองตื้นเขิน เคยมีการจัดอันดับวัชพืชร้ายแรง 10 อันดับของโลก ผักตบชวาจัดเป็นวัชพืชร้ายแรงอันดับที่ 8

 

 

 

 

 

PR - ตารางคะแนน-3_B PR - ตารางคะแนน-3_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ