5 ธันวาคม “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9” และ "วันดินโลก" (คลิป)


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม

ที่ผ่านมา วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีจะเป็น “วันเฉลิมพระชนมพรรษา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แต่ปีนี้เป็นปีที่ยังความเศร้าโศกมาสู่พสกนิกรไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็น “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแทน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา” และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเช่นเดิม และสำนักพระราชวังจะมีกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันดังกล่าว

 

สำหรับประวัติความเป็นมาของวันที่ 5 ธันวาคม หรือที่คุ้นกันในชื่อว่า “วันพ่อแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยถือว่าเป็น “วันชาติ” ด้วย โดยกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติจัดติดต่อกันทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2523 จากการริเริ่มของนายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา คุณหญิงเนื้อพิทย์ เสมรสุต สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันพ่อแห่งชาติ ได้แก่ ดอกพุทธรักษา ซึ่งมีชื่ออันเป็นมงคล

 

 

นอกจากนี้ จากการประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 144 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ.2555 ณ สำนักงานใหญ่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม อันเป็นวันเสด็จพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) ด้วย เนื่องจากทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลมากมาย โดยเฉพาะรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  ทรงเป็นผู้นำในการดูแลดินและทรัพยากรธรรมชาติ และในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ (Emeritus Professor Dr. Stephen Nortcliff) กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555 และขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันดินโลก" เพื่อให้วันดังกล่าวเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติเกิดความต่อเนื่องและจริงจังในการรณรงค์ด้านทรัพยากรดินในทุกระดับ พร้อมทั้งประกาศให้ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เป็น "ปีดินสากล" ตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม นำเสนอประเด็นดังกล่าวเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก สืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลักดันข้อเสนอปีดินสากลต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาติ เพื่อให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก กระทั่งมีการรับรองข้อเสนอดังกล่าว

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ