รัชกาลที่ 10 มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี (คลิป)

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


รัชกาลที่ 10 มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนนท์ ประธานองคมนตรี ผู้รับสนองพระราชโองการ

TOP ประเด็นร้อน