สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ปราชญ์ธรรมผู้ทำสงฆ์ให้งดงาม (คลิป)

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช วานนี้ (5 ธ.ค. 59 ) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานสถาปนา เลื่อนตั้ง สมณศักดิ์พระสงฆ์ จำนวน 159 รูป โดยหนึ่งในพระเถระที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาในระดับชั้นสมเด็จพระราชาคณะมีเพียงรูปเดียว คือ พระพรหมคุณาภรณ์ พระนักคิด นักเขียน ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา

TOP ประเด็นร้อน