ศาลเตี้ยออนไลน์ คนโพสต์จ่อคุก

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ยิ่งผู้ใช้โซเซียลมีเดียมากขึ้นเท่าไร ปัญหาการด่ากัน การสร้างความเกลียดชัง หรือการตัดสินผู้อื่นว่าดี ว่าเลว มีมากมาย เหมือนเป็นศาลเตี้ยคอยตัดสินผู้อื่น ซึ่งข้อมูลต่างๆ อาจมีเรื่องจริง แต่หลายเรื่องเป็นเรื่องเท็จ สิ่งที่คนโพสต์ข้อความต่างๆ เหล่านี้อาจไม่รู้ นั่นคือ การกระทำดังกล่าวถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย

TOP ประเด็นร้อน