สวนสัตว์อุบลฯ เสริมฟาง สปอร์ตไลท์ เพิ่มความอุบอุ่นให้สัตว์ (คลิป)