10 ธันวาคม "วันรัฐธรรมนูญ" หนึ่งวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกวันหนึ่ง เพื่อเป็นการรำลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก ฉบับถาวร ถือเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน