แนะวิธีเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้รับ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


อย. แนะผู้บริโภคเลือกกระเช้าของขวัญ ที่แสดงฉลากรวมวันผลิตและหมดอายุ และมีสัญลักษณ์โภชนาการ Healthier Choice เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ

TOP ประเด็นร้อน