ศาลเริ่มไต่สวนผู้ว่าการกรุงจาการ์ต้าวันแรก คดีหมิ่นคำภีร์อัลกูรอาน