"อนุชัย" ช่างภาพดัง แอบอ้าง-ตัดต่อพระบรมฉายาลักษณ์ (คลิป)