ยืนยันเที่ยวบินมรณะสโมสรชาเปโคเอนเซตก เพราะน้ำมันหมด