ถอดสมการข่าว EP.17 “โค้งร้อยศพ .. ลบออกจากพจนานุกรม”